Положення

про систему обліку публічної інформації

у Нетішинській міській військовій адміністрації

1.Загальні положення

1.1. Положення про систему обліку публічної інформації у Нетішинській міській військовій адміністрації (далі – Положення) встановлює вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що перебувають у володінні Нетішинської міської військової адміністрації.

1.2. Систему обліку публічної інформації в Нетішинській міській військовій адміністрації (далі – система обліку) складає сукупність Реєстрів публічної інформації.

1.3. Реєстр публічної інформації (далі – Реєстр) – це база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Нетішинської міської військової адміністрації.

1.4. Адміністратором системи обліку є Нетішинська міська військова адміністрація.

1.5. Суб’єктами ведення Реєстру є працівники Нетішинської міської військової адміністрації.

 

  1. Права та обов’язки

2.1. Адміністратор системи обліку забезпечує:

організацію реєстрації документів у Реєстрі;

стабільну роботу системи обліку;

оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті;

надання доступу до системи обліку за запитами на інформацію;

здійснення інших функцій відповідно до законодавства.

2.2. Суб’єкт ведення Реєстру забезпечує:

створення Реєстру;

визначення відповідальної особи за внесення відомостей до Реєстру;

реєстрацію документів, що містять публічну інформацію у Реєстрі;

своєчасне подання відомостей, що містяться у Реєстрі, для оприлюднення на офіційному вебсайті адміністрації;

достовірність та повноту інформації, що міститься у Реєстрі.

 

  1. Ведення системи обліку

3.1. В Нетішинській міській військовій адміністрації створюється та ведеться Реєстр.

3.2. Реєстр ведеться в електронному вигляді у програмі Microsoft Office Excel за визначеною формою (додається).

3.3.  Внесення інформації до Реєстру здійснюється відповідальною особою за внесення відомостей до Реєстру суб’єкта ведення Реєстру, у володінні якого перебуває документ та/або який відповідає за створення, реєстрацію, збереження документа.

3.4. До Реєстру вноситься інформація про всі документи, що містять публічну інформацію та перебувають у володінні адміністрації.

3.5. Відомості про документ вносяться до Реєстру протягом п’яти робочих днів з моменту його одержання або створення.

3.6. До Реєстру не вноситься відомості про документи, що віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом.

3.7. У разі відсутності певних даних, необхідних для внесення до Реєстру, відповідна графа не заповнюється.

3.8. Щомісяця суб’єкт ведення Реєстру перевіряє актуальність наявних у Реєстрі відомостей та у разі необхідності вносить до нього зміни.

 

  1. Подання Реєстру для оприлюднення

4.1. Суб’єкт ведення Реєстру щоп’ятниці не пізніше 13.00 передає відомості, що містяться у Реєстрі відповідальній особі з питань запитів на інформацію. Якщо п’ятниця припадає на святковий, неробочий день, то відомості передаються у той же час в наступний за вихідним робочий день.

4.2. Для оприлюднення подаються відомості, що містяться у Реєстрі в повному обсязі, а не лише інформація внесена за відповідний тиждень.

4.3. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію протягом одного дня перевіряє наявність усіх необхідних відомостей у Реєстрі відповідно до визначеної форми та передає інформацію для оприлюднення на офіційному вебсайті адміністрації.

4.4. У разі виявлення відповідальною особою з питань запитів на інформацію випадків внесення до Реєстру інформації з обмеженим доступом, вона виключає таку інформації.

 

  1. Відповідальність

5.1. Відповідальність за порушення вимог, визначених Положенням, несуть особи, винні у вчиненні таких порушень за рішенням керівника суб’єкта ведення Реєстру.

 

  1. Прикінцеві положення

6.1. До Реєстру вноситься інформація про документи, які створені або одержані з моменту утворення Нетішинської міської військової адміністрації та перебувають у володінні суб’єкта ведення Реєстру.